Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 789

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 1042 „Dėl Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1310 „Dėl Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 672 „Dėl Kauno apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 1069 „Dėl Tauragės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1298 „Dėl Marijampolės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1299 „Dėl Telšių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 764 „Dėl Alytaus apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimą Nr. 1318 „Dėl Utenos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“;

2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1531 „Dėl Panevėžio apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 769 „Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Simonas Gentvilas